PRACA OD ZARAZ – POSZUKUJEMY FIZJOTERAPEUTY!

PRACA OD ZARAZ – POSZUKUJEMY FIZJOTERAPEUTY!

– praca w szpitalu psychiatrycznym,

Praca z pacjentem w jego miejscu zamieszkania.
Wymagania:
Co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w jednej z następujących jednostek:

– praca w szpitalu psychiatrycznym,

– praca w jednostce organizacji pomocy społecznej dla osób z z zaburzeniami psychicznymi.

-praca w placówce terapii lub oświaty, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

– praca w ośrodku terapeutyczno – edukacyjno wychowawczym

– praca w zakładzie rehabilitacji.

Oferujemy:

– Umowę zlecenie,

– 48/h brutto ,

– 20h miesięcznie .

-Miejsce wykonywania pracy: Rożnowo oraz Oborniki Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 518 795 665.


BEZPŁATNA REHABILITACJA


Od 21 września do 6 listopada trwał projekt organizowany ze środków Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenie Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki gest” oraz Fundajca „Na prostej drodze”

Bezpłatnie z rehabilitacji mogli korzystać osoby z niepełnosprawnością oraz posiadający rentę. Nasz zespół bardzo się starał aby była miła atmosfera a wyspecjalizowani fizjoterapeuci dbali o poprawę jakości życia. Wszystko było w odpowiednich rystrykcjach ze względu na epidemię.

Poniżej kilka zdjęć z miejscowości gdzie odbywał się projekt.

OBJEZIERZE

ZIELĄTKOWO

NIECZAJNA

Podprogram 2019 – efekty

1.Fundacja „Na prostej drodze” z terenu województwa wielkopolskiego  przy współpracy z Bankiem Żywności w latach 2019/2020 realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie lutym 2020-sierpień 2020.

2.Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatne artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany, bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym)
 • sok jabłkowy klarowany,

2.Pomoc żywnościowa dotarła do 1073 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa wielkopolskiego.

3.Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o  53729,84  ton żywności;

o 6377 paczek żywnościowych;

o – posiłków;

4.W ramach Podprogramu 2019 dla 1073 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • Ekonomiczne 3 spotkań dla 9 uczestników
 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne – 2 spotkań dla 22 uczestników

BANK ŻYWNOŚCI

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

.
Wydawanie żywności przez Fundację „Na prostej drodze” we współpracy z Urzędem Miejskim w Obornikach odbędzie się 20.08 i 21.08.2020 r. (poniedziałek i wtorek) przy ulicy Wodnej 9 w Obornikach. Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez OPS do odbioru paczek. od godziny 8:00 do 14:00. Proszę pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności jak również o środkach higieny osobistej. (Maseczka oraz rękawiczki). Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebującychwynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  1. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
  1. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
  1. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].