O FUNDACJI

Posted on by

Fundacja „Na prostej drodze” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000580974
powstała 16 października 2015 r. Swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim mieszkańców Powiatu obornickiego.

Pomagamy osobom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej, zawodowej i ekonomicznej w powrocie  do społeczeństwa poprzez realizacje celów statutowych. Organizujemy pomoc w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ich codziennym funkcjonowaniu. Prowadzimy doradztwo przy pozyskiwaniu przez Podopiecznych sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia ortopedycznego i innych, niezbędnych przedmiotów  do ich swobodnego funkcjonowania.