PRZEKAŻ DAROWIZNE

Posted on by

Zachęcamy Państwa do wsparcia  finansowego   jednej z poniżej wymienionych form działalność

  • organizowanie pomocy i usług opiekuńczych dla osób samotnych niezdolnych do pracy .
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu polepszającego funkcjonowanie motoryczne (sprzęt rehabilitacyj
  •  tworzenie i aktualizowanie bazy danych osób zagrożonych wykluczeniem, którym niezbędna jest pomoc w procesie integracji ze społeczeństwem ,
  • doradztwo przy pozyskiwaniu przez  sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia ortopedycznego i innego, niezbędnego do swobodnego funkcjonowania,
  • współpraca z władzami lokalnymi, innymi organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w przedmiocie działalności Fundacji,
  • działania podejmowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby Podopiecznych

Poniżej dane do przelewu:

Fundacja ”Na prostej  drodze”

Ul.Droga Leśna 60

64-600 Oborniki

Nr konta 81 1090 1391 0000 0001 4201 8215