Szkolenie dla opiekuna seniora w Obornikach.

Fundacja „Na prostej drodze” i Fundacja AMA zorganizowały wspólnie szkolenie dla opiekuna seniora w Obornikach.
W pierwszym dniu szkolenia odbyły się zajęcia, które prowadziła Aleksandra Wielik- Nowak z postępowania w sytuacji zagrożenia życia, ćwiczenia ustalania pozycji bezpiecznej, resustytacji i zachowania przy zadławieniu.W dalszej części dnia uczestnicy brali udział w spotkaniu z dr Anną Klatkiewicz, psychologiem i psychoterateutą. Tym razem zebrani dyskutowali  m.in. o wypaleniu zawodowym opiekuna.

Drugiego dnia szkolenia dla opiekunów seniorów uczestnicy słuchali wykładu dr Ewy Zasadzkiej z Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Dziękujemy wszystkim wykładowcom , pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu., oraz Pani Alicji Lepiarz z Fundacji Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA za pierwsze dni szkolenia. Czekamy na dalsze szkolenia, już w przyszłym tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *