Zakończenie kursu pierwszej pomocy

W dniach 08.05.19, 18.05.19 oraz 22.05.19 r. w siedzibie naszej Fundacji odbyło się szkolenie z zakresu I pomocy, na którym pozyskaliśmy wiedzę z zakresu postępowania z poszkodowanym będącym w stanie zagrożenia życia. Program szkolenia obejmował wykłady i ćwiczenia praktyczne w stopniu podstawowym z zakresu postępowania w wypadku miejscowych zagrożeń, podstawy resuscytacji krążeniowo – oddechowej w zakresie BLS, postępowania w obrażeniach ciała, tj. zranienia, złamania jak również omdlenia, padaczka, zawał serca. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził Sebastian Budyła, któremu serdecznie dziękujemy.

Projekt został zrealizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *