Zasady zakładania subkont

Posted on by

Aby założyć subkonto należy przesłać następujące dokumenty:

Dokumenty do pobrania Oświadczenie zmiana konta Oświadczenie Wniosek o założenie subkonta

  1. Wniosek o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Powinna ona zawierać oryginalny podpis kandydata, rodzica lub prawnego opiekuna kandydata oraz dokładny adres zwrotny.

  2. Orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia za zgodność z oryginałem.

  3. Oświadczenie.

  4. W przypadku, gdy kandydat jest pełnoletni, a subkonto zakładają rodzice wymagany jest dokument potwierdzający ich prawo do reprezentowania dziecka.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja „Na prostej drodze” 

Droga Leśna 60

64-600 Oborniki