Wydawanie żywności 2018-2019

Posted on by

loga_na_strony_intrnetowe

Podprogram 2018

na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018

Wydawanie żywności odbywa się  od  października przy ulicy Wodnej 9 w Obornikach.

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 570 222 041

W tym miejscu  można pobrać skierowanie do odbioru paczek

zalacznik-nr-5_2-wazne-od-10-07-2018-1

zalacznik-nr-6_2-wazne-od-10-07-2018-2

zalacznik-nr-7_2-wazne-od-10-07-2018-1

Fundacja  wraz Wielkopolskim Bankiem Żywności udziela pomocy żywnościowej w ramach „Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”  Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Jako Organizacja Partnerska o zasięgu regionalnym w ramach realizowanego programu prowadzimy comiesięczna dystrybucje artykułów  spożywczych.
W 2018 roku z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby w trudnej sytuacji  życiowej, których dochód nie przekracza  1402 zł netto (na rękę) dla osoby samotnie gospodarującej, oraz 1028 zł netto dla osoby w rodzinie. Osoby bezdomne mogą zgłaszać się bezpośrednio do Fundacji po paczki żywnościowe.

Kwalifikacje  do otrzymania żywności wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach.